Test znajomości języka angielskiego

Masz 0 z 2 możliwych punktów.
Twój poprzedni wynik: 0 %

Twój poziom znajomości języka angielskiego to A1

Podsumowanie odpowiedzi

Wynik 0 z 1

Pytanie:

Monica … swimming every Friday.

Odpowiedź:

go

is going

has gone

goes

Wynik 0 z 1

Pytanie:

John and Mark … homework now.

Odpowiedź:

do

were doing

are doing

does