Test znajomości języka angielskiego

Masz 2 z 2 możliwych punktów.
Twój poprzedni wynik: 100 %

Podsumowanie odpowiedzi

Wynik 1 z 1

Pytanie:

Monica … swimming every Friday.

Odpowiedź:

goes

go

is going

has gone

Wynik 1 z 1

Pytanie:

John and Mark … homework now.

Odpowiedź:

are doing

were doing

does

do