Test znajomości języka angielskiego

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 42

1. Monica … swimming every Friday.

is going

has gone

go

goes